НОВОСТИ

Причај енглески да те читава БиХ разумије

29/01/2024

Теже је поправити једно погрешно мишљење, него направити стотину исправних. Зато немојте замјерити што након текстова “Битно о крњем Уставном суду БиХ” (https://banjaluka.net/bitno-o-krnjem-ustavnom-sudu-bih/) и “Девет” (https://banjaluka.net/devet/) излази и трећи текст на ту тему.

 

 

Одредба Устава БиХ којом је одређено да Уставни суд БиХ има девет судија (чл.VI/1) дуго је и систематично рушена, тако да је за њену одбрану најбоља тактика то да се напише дио аргумената, па ослушну реакције, па онда објаве додатни аргументи и тако редом до њене потпуне реафирмације.

Закључно са овим текстом основна аргументација требало би да буде заокружена и довољна свакоме ко заиста нема проблем с поштовањем Устава БиХ, онаквог какав јесте. Увијек ће бити људи који из политичких или личних разлога не желе да се помире са неспорном правном чињеницом да Уставни суд БиХ мора у свом саставу имати девет судија да би с одговарајућим кворумом од пет судија могао вршити уставне надлежности и одлучивати, али када пођемо од чињенице да у овој земљи од формирања Уставног суда БиХ и усвајања његовог првог Пословника, па до данас, постоји војска људи која се труди да од њега направи гиљотину за Дејтонски мировни споразум, а нарочито Устав БиХ, јасно је да такви нису мјера успјеха понуђене аргументације којом се одбрањују Устав БиХ и Уставни суд БиХ. Па да пређемо на тему.

Криво сједи, право бесједи
Поновићемо основно уставно правило: “Уставни суд Босне и Херцеговине ће имати девет чланова” (VI/1). У оригиналном тексту на енглеском језику то правило гласи: “The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina shall have nine members” (https://www.ohr.int/dayton-peace-agreement/annex-4/).

Енглеска ријеч “shall” је модални глагол. Дословно преведена значи “треба” или “ће”. Јако је присутна у легислативи на енглеском језику, посебно у Сједињеним Америчким Државама. Тако се у Уставу САД и његовим амандманима помиње три стотине и девет (309) пута (https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf). Ако се има у виду да тај Устав има само седам (7) чланова и двадесет и седам амандмана (27), онда је потпуно јасно колико је значајно исправно тумачити значење те ријечи. Устав БиХ оригинално је написан такође на енглеском језику и тај текст сматра се изворним текстом Устава. У њему се ријеч “shall” наводи сто и тридесет (130) пута (https://www.ohr.int/dayton-peace-agreement/annex-4/), а што је заиста битно, ако се има у виду да Устав БиХ има свега дванаест (12) чланова. Од тих стотину и тридесет пута у изразу “shall have” који је битан за разумијевање наше теме јавља се девет (9) пута и то:

Чл. I/6 – – “Bosnia and Herzegovina SHALL HAVE such symbols as are decided by its Parliamentary Assembly and approved by the Presidency” (Босна и Херцеговина ЋЕ ИМАТИ оне симболе као што буде одлучено од стране њене Парламентарне скупштине и одбобрено од Предсједништва);

Чл. II/2 – “The rights and freedoms set forth in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols shall apply directly in Bosnia and Herzegovina. These SHALL HAVE priority over all other law” (Права и слободе одређене у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и њеним протоклоима ће се директно примјењивати у Босни и Херцеговини. Они ЋЕ ИМАТИ приоритет над сваким другим законом);

Чл. III/2.a – “The Entities SHALL HAVE the right to establish special parallel relationships with neighboring states consistent with the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina” (Ентитети ће ЋЕ ИМАТИ право да успоставе посебне паралелне односе са сусједним земљама у складу са суверенитетом и територијалним интегритетом Босне и Херцеговине);

Чл. IV – “The Parliamentary Assembly SHALL HAVE two chambers: the House of Peoples and the House of Representatives” (“Парламентарна скупштина ЋЕ ИМАТИ два дома: Дом народа и Представнички дом”);

Чл. IV/4 – “The Parliamentary Assembly SHALL HAVE responsibility for:” (Парламентарна скупштина ЋЕ ИМАТИ надлежности за)

Чл. VI/1 – “The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina SHALL HAVE nine members (Уставни суд Босне и Херцеговине ЋЕ ИМАТИ девет чланова);

Чл. VI/3.a – “The Constitutional Court SHALL HAVE exclusive jurisdiction to decide any dispute that arises under this Constitution between the Entities or between Bosnia and Herzegovina and an Entity or Entities, or between institutions of Bosnia and Herzegovina, including but not limited to:” (Уставни суд ЋЕ ИМАТИ искључиво јурисдикцију да одлучи о било којем спору који се јавља по овом Уставу и који је између ентитета, или између Босне и Херцеговине и једног ентитета или ентитета и између институција Босне и Херцеговине, укључујући, али не ограничавајући се на:);

Чл. VI/3.c – “The Constitutional Court SHALL HAVE jurisdiction over issues referred by any court in Bosnia and Herzegovina concerning whether a law, on whose validity its decision depends, is compatible with this Constitution, with the European Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols, or with the laws of Bosnia and Herzegovina; or concerning the existence of or the scope of a general rule of public international law pertinent to the court’s decision” (Ustavni sud ĆE IMATI jurisdikciju nad pitanjima koja su mu proslijeđena od bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon o čijem važenju negova odluka ovisi kompatibilan sa ovim Ustavom, sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i odnosnim slobodama i njenim protokolima ili sa zakonima Bosne i Hercegovine ili u pogledu postojanja ili razmjera opšteg pravila javnog međunarodnog zakona koji je bitan za odluku suda);

Питања и одговори
Нити у једном од наведених примјера није спорно значење израза “shall have” (ће имати). Да бисмо били сигурни да исправно тумачимо значај израза “shall have” (ће имати) у вези са чл. VI/1 методима упоредног права третираћемо двије већ наведене одредбе из истог текста Устава БиХ које говоре о обавезном саставу институција.

У чл. IV стоји: “Парламентарна скупштина ЋЕ ИМАТИ два дома: Дом народа и Представнички дом”.

ПИТАЊЕ: Да ли Парламентарна скупштина БиХ може вршити своје уставне надлежности (доносити законе и сл.) уколико нема два дома – Представнички дом и Дом народа?

ОДГОВОР: Па наравно да не може и да не постоји правник нити лаик који би тврдио да може.

У чл. VI/1 стоји: “Уставни суд Босне и Херцеговине ЋЕ ИМАТИ девет чланова”

ПИТАЊЕ: Да ли Уставни суд БиХ може вршити своје уставне надлежности (доносити одлуке и сл.) уколико нема девет судија?

ОДГОВОР: Па наравно да не може. То што неки тврде да може представља киднаповање Уставног суда БиХ од стране већине најчешће сачињене од стране страних судија и судија које је делегирала СДА у његов састав, а која га жели злоупотријебити против Дејтонског мировног споразума и Устава БиХ.

ЗАКЉУЧАК: Сходно коришћењу истог правног израза у оба случаја (чл.IV и чл. VI/1 Устава БиХ) “shall have” (ће имати), а да би би се могло сматрати да институција може вршити уставне надлежности, нити Парламентарна скупштина БиХ може радити без свих домова, нити Уставни суд БиХ може радити без свих судија.

Без суда нема ни сједница
Они који су у недоумици да ли Уставни суд БиХ може вршити уставне надлежности без девет судија у свом саставу, јер их збуњује однос питања састава и кворума, прво морају имати у виду да ово питање не треба мијешати са питањем кворума. Наша тема је то да ли се може сматрати да Уставни суд БиХ уопште има услове и да закаже сједницу уколико у свом саставу нема девет судија. Када у свом саставу има девет изабраних судија наравно да Уставни суд БиХ може радити са кворумом од пет судија (“Већина свих чланова суда чиниће кворум”, чл. VI/2.a, а што је пет (5) судија). Међутим, са мање од девет (9) судија Уставни суд БиХ не може вршити уставне надлежности. Да није тако, онда би Уставни суд БиХ могао радити и са само тројицом судија (па и мање од тога), јер у одредби која говори о кворуму каже се већине “свих”, а не већине свих девет (чл. VI/2.a ни не позива се на чл. VI/1), па уколико суд има само троје изабраних судија, то су онда све судије јер других судија нема! Но како је свакоме јасно да би такав скандал доспио до Европског суда за људска права и да би тамо пале маске иза којих су се деценијама крили они који су фалсификовали Устав БиХ у вези с одредбом чл. ВИ/1, те правили фалш Пословник, Правила и одлуке Уставног суда БиХ, фалсификатори се ипак нису усудили да толико брутално ударе на обавезу да сједнице нема без пет (5) судија.

ПРАТИТЕ НАС

Komentara bez...

Остале Вијести