НОВОСТИ

Усвојити законе за несметано функционисање Српске

13/11/2021

У приједлозима закључака у вези са информацијом о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ, која ће бити разматрана на предстојећој посебној сједници парламента Српске, наводи се да Народна скупштина Републике Српске задужује Владу да јој у року до шест мјесеци упути на усвајање законе и друге прописе који ће омогућити несметано функционисање Српске.

 

Република Српска

Република Српска

 

– Закони и други прописи којима је извршен пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ неће се примјењивати на територији Српске од дана ступања на снагу поменутих закона и других прописа које Влада треба да упути на усвајање – наводи се у закључцима у овој информацији достављеној Народној скупштини заједно са материјалима за посебну сједницу посвећену враћању надлежности Српске.

У информацији се наводи да се преношење надлежности у бројним областима /од финансија и правосуђа до безбједности, спорта и културе/ са Републике Српске на ниво БиХ дешавало од 1997. године, те да неки преноси данас више нису на снази.

– Међутим, ни ова законодавна процедура није дала легалитет наметнутим актима будући да Устав БиХ прописује да је Парламентарна скупштина БиХ надлежна за доношење закона који су потребни за спровођење одлука Предсједништва или за вршење функција те скупштине према Уставу – наводи се у Информацији.

 

У документу се напомиње да су неке прописе замијенили нови, а неки су протоком времена претрпјели бројне измјене међу којима су и они којима су додатно проширене надлежности на БиХ нивоу власти.

 

– Тако су у Закону о Савјету министара БиХ и Закону о министарствима и другим органима управе БиХ додате поједине одредбе које уређују оснивање и рад нових органа управе за чије оснивање не постоји уставна претпоставка, те у складу са наведеним законима данас на нивоу БиХ постоји девет министарстава. Првим Законом о Савјету министара БиХ и министарствима БиХ из 1997. године на нивоу БиХ формирана су искључиво три министарства, и то спољних послова, цивилних послова и комуникација, те спољне трговине и економских односа – наводи се у Информацији.

У прилозима ове информације побројано је 128 закона који су довели до преноса надлежности Републике Српске на ниво БиХ, који су и данас на снази.

– Осим наведеног, важно је нагласити да су се надлежности преносиле и посредством подзаконских аката. Неријетко су подзаконски акти доношени без материјалног правног основа, а на основу само процедуралних одредаба Закона о Савјету министара БиХ које уређују начин рада и одлучивања Савјета министара. Таквим подзаконским актима су се оснивале управе, управне организације и друге институције чије оснивање није предвиђено Уставом БиХ – појашњава се у информацији.

 

У прилозима је побројано и 114 најзначајнијих подзаконских и других аката из релевантних области којима су преношене надлежности Српске на ниво БиХ.

 

– Ријеч је о сету прописа којим су преношене надлежности у периоду од 1998. до 2019. године, уз напомену да неки од њих данас више нису снази, док су поједини прописи измијењени у каснијем периоду – наводи се у информацији.

У документу се истиче да је у Републици Српској наметнуто око 260 одлука којима је високи представник доносио или мијењао/допуњавао законе, мијењао Устав, смјењивао изабране функционере…

Такође, велике проблеме на плану преноса надлежности са Српске на БиХ доносе одлуке Уставног суда БиХ о актима о шумама и пољопривредном земљишту Српске, Дану Републике Српске и слично.

ПРАТИТЕ НАС

Komentara bez...

Остале Вијести