НОВОСТИ

Ускоро нови меморандум о сарадњи Српске и Србије за јаче везе са дијаспором

26/10/2023

Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о изради новог меморандума о сарадњи Српске и Србије у области јачања веза са дијаспором.

 

 

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу и Кабинет министра без портфеља задужен за координацију активности и мјера у области односа Републике Србије са дијаспором су изразили спремност да сарађују на пројектима у области дијаспоре, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Један од корака у том правцу, напомиње се у саопштењу, јесте анализа Меморандума о сарадњи на јачању веза са припадницима дијаспоре који је потписан 2013. године у Бањалуци и израда новог текста који ће бити предложен владама Републике Српске и Србије на усвајање.

У ту сврху ће се основати Радна група која ће радити на овом задатку, и испред Министарства ће је чинити три представника Ресора за сарадњу са дијаспором. Очекује се да ће Радна група израдити текст новог Меморандума до краја 2023. године.

УСВОЈЕН ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОБАВЕЗНИМ ОСИГУРАЊИМА У САОБРАЋАЈУ

Влада Републике Српске усвојила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају којим је предложено пролонгирање утврђених рокова слободног одређивања цијена (премија) осигурања од аутоодговорности до краја 2026. године, тзв. либерализације у области аутоосигурања.

Предлаже се и проширивање надлежности Заштитног фонда Републике Српске са пословима који представљају саставни дио организоване транзиције са административног на самостално утврђивање цијена у овој врсти осигурања, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

С циљу даљег стварања предуслова за ефикасну транзицију, измјенама и допунама је планирано да Заштитни фонд Републике Српске успостави и води централну електронску евиденцију података неопходних за ефикасно закључивање уговора о осигурању и рјешавање одштетних захтјева.

Сврха измјена је омогућити прецизније и квалитетније утврђивање сопствених цјеновника за осигурање од аутоодговорности, али и правичније накнаде штете настале у овој врсти осигурања.

Приједлог закона ће бити упућен у даљу процедуру у Народну скупштину Републике Српске, која је нацрт овог закона усвојила на редовној сједници 28. септембра.

УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ДО 2027. ГОДИНЕ

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план спровођења Омладинске политике Републике Српске од 2023. до 2027. године, којим су планирана три стратешка пројекта – успостављање Ресурсног центра за младе, Програм подршке младим предузетницима “Стартап Српска” и успостављање првог научнотехнолошког парка у Републици Српској.

– Омладинска политика је примјер мултисекторског стратешког документа, јер су на рјешавању питања младих укрштају многе секторске политике, стратегије и надлежности – саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

У овом документу за период од 2023. до 2025. године су, поред стратешких циљева, приоритета и мјера преузетих из Омладинске политике, унесене и активности и пројекти који имају за циљ побољшање положаја младих, а реализују се или су у плану реализације за дати период.

Укупна финансијска средства за реализацију Акционог плана за период од 2023. до 2025. године, а која су до сада доставиле надлежне институције и организације, износе око 156 милиона КМ.

– У акционом плану, у структури трошкова, дефинисани су и годишњи износи средстава, с тим да они не представљају коначан извор средстава, јер поједине институције и јединице локалне самоуправе, немају дефинисане намјенске износе средстава за одређене године, те их нису ни наводили – наведено је у саопштењу.

Кључни стратешки пројекти, који су такође дефинисани Омладинском политиком Републике Српске од 2023. до 2027. године и предметним акционим планом, представљају интервенције највећег значаја за остварење стратешких циљева и имају вишеструки ефекат на развој, а њихово спровођење може бити основ за покретање других пројеката.

Њихови резултати треба да допринесу остварењу стратешких приоритета и одрживом развоју.

ПРАТИТЕ НАС

Komentara bez...

Остале Вијести