НОВОСТИ

Влада Српске: Захтјев за мјесечни борачки додатак могу да поднесу борци свих категорија

28/09/2023

Влада Републике Српске донијела је на данашњој сједници у Уредбу о измјенама Уредбе о борачком додатку, саопштено је из Владе Републике Српске.

Према измјени Уредбе, захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак могу да поднесу борци свих категорија, уколико им је рјешењем о категоризацији утврђено ангажовање у зони борбених дејстава, с обзиром да се износ мјесечног борачког додатка утврђује множењем броја мјесеци проведених у зони борбених дејстава са основицом за обрачун мјесечног борачког додатка која, за 2023. годину, износи 2,20 КМ.

 

Право на мјесечни борачки додатак признаје се од 1. октобра 2023. године, уколико је захтјев за признавање права на мјесечни борачки додатак поднесен у мјесецу септембру 2023. године.

 

У погледу почетка признавање права на мјесечни борачки додатак по захтјевима који се поднесу у наредном периоду, права на мјесечна примања припадају од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.

 

Корисници мјесечног борачког додатка који су остварили право на мјесечни борачки додатак прије доношења ове Уредбе, не подносе нови захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак јер су већ стекли то право.

 

Након ступања на снагу ове Уредбе, право на мјесечни борачки додатак могу остварити и корисници инвалидских пензија код којих је узрок инвалидности вршење војне дужности у околностима оружаних сукоба, који нису имали правни основ, односно могућност да остваре то право.

 

 

Влада Српске утврдила је Приједлог закона о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право, чиме је створен правни основ за коначно рјешавање стамбеног питања једне категорије лица као и извршавање обавезе коју локалне заједнице имају у погледу њиховог стамбеног збрињавања.

 

Овом измјеном и допуном закона јединицe локалне самоуправе добијају могућност да изврше своју законску обавезу и ријеше стамбено питање носиоцима станарског права на стану у приватном власништву додјелом другог стана који је претходно локалној заједници враћен на располагање.

 

У противном, без ове законске допуне, локалне заједнице би и даље имале обавезу рјешавања стамбеног питања поменутим лицима, али би за то морале користити друга средства што је до сада за њих представљало велику обавезу, јер локалне заједнице не располажу са довољно стамбеног фонда нити средстава у буџету за реализацију те обавезе, наводи се у саопштењу.

 

Истовремено се стварају услови да се стан који су та лица до тада користила врати у посјед њиховим првобитним власницима.

 

Влада је данас донијела и Одлуку о престанку важења Одлуке о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата Српске од прве до пете категорије.

 

Због обезбјеђивања права на мјесечни борачки додатак, престаје исплата мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима од прве до пете категорије категорије, које је успостављено одлуком Владе Републике Српске, која престаје да важи.

 

Исплата мјесечног новчаног примања је извршена закључно за мјесец септембар 2023. године, а сви борци којима је вршена исплата тог примања, имају могућност да поднесу захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак.

 

Такође, Влада је донијела Рјешење о давању сагласности на Меморандум о сарадњи Владе Српске и Борачке организације Српске.

 

Као резултат разговора представника Владе Републике Српске и Борачке организације Републике Српске, а полазећи од опредјељења Владе Републике Српске да се статус борачких категорија треба побољашти, предложено је потписивање Меморандума о сарадњи између Владе Републике Српске и Борачке организације Републике Српске.

 

На данашњој сједници, Влада Републике Српске дала је сагласност за закључивање Меморандума о разумијевању између Владе Републике Српске и Eco-Investment, a.s., Република Чешка, којим се утврђује намјера инвестирања овог привредног субјекта у проширење производно/логистичких капацитета предузећа SHP Celex а.д. у Српској у три фазе у наредних три до пет година.

 

Односи се на изградњу нове хале, конфекцијске линије и складиште готових производа, набавку нове папир машине са припадајућом инфраструктуром, те инвестиције у енергетску инфраструктуру, наводи се у саопштењу.

 

Након завршетка комплетног инвестиционог циклуса, инвестиција ће износити око 100 милиона евра.

 

Препознајући значај најављене инвестиције, Влада Републике Српске изразила је спремност да, у складу са позитивним републичким прописима, а путем надлежних институција, инвеститору пружи помоћ и подршку у реализацији исте.

 

Влада Српске одобрила је 152.500,00 КМ Природно-математичком факултету Бањалука на име остваривања права на подстицајна средства за израду Програма развоја рибарства и аквакултуре у Српској у обласним сливовима ријека Требишњица и Неретва и језера на подручју Херцеговине.

 

У образложењу одлуке наводи се да би израда Програма пружила низ конкретних резултата који би послужили локалној и широј друштвеној заједници у планирању и развоју одређених подручја у сектору рибарства.

 

Чланом 10. Закона о рибарству је прописано да се ради унапређења и развоја риболовних ресурса и осигуравања дугорочне политике управљања доноси Програм развоја рибарства и аквакултуре Републике Српске као стручна студија која обезбјеђује дугорочну политику управљања у рибарству, а чланом 11. Закона и пројектним задатком је прописан садржај Програма.

 

Природно-математички факултет Универзитета у Бања Луци је овлашћена институција у складу са чланом 12. Закона, и главни је носилац научно-истраживачког рада и развоја у области природних и биолошких наука у Републици Српској.

 

Влада је дана усвојила и Информацију о Иницијативи за реализацију Пројекта “Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења – ЦЕБ3”.

 

Један од најважнијих пројеката које Републички секретаријат за расељена лица и миграције спроводи је Пројекат затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења – ЦЕБ2 који се реализује из одобрених кредитних средстава Развојне банке Савјета Европе, наводи се у саопштењу.

 

Из Владе истичу да је циљ овог пројекта је се интерно расељеним лицима која су била приморана да напусте своје домове током ратних дејстава 1992–1995. године и другим угроженим становницима алтернативних видова смјештаја осигура трајно стамбено рјешење и, по потреби, институционална њега прилагођена степену угрожености корисника.

 

Кроз овај пројекат на подручју Српске биће збринуте 703 породице. До сада је усељено 508 стамбених јединица, и то: 378 станова и 130 смјештајних капацитета у установама.

 

У току је изградња још 195 стамбених јединица, a завршетак радова и усељење корисника планирано је до краја 2023. године.

 

На основу евиденције Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, те евиденција и захтјева локалних заједница, Пројектом ЦЕБ2 неће бити ријешена сва стамбена питања расељених лица из ове категорије, а која су се одлучила за интеграцију у локалним заједницама у којима тренутно живе, те је покренута иницијатива за наставак Пројекта кроз реализацију Пројекта ЦЕБ3 с којим је Влада Републике Српске још раније упозната.

 

Секретаријат је у сарадњи с локалним заједницама покренуо активности на реализацији Пројекта ЦЕБ3 прикупљајући податке о потребама за стамбено збрињавање, као и о спремности локалних заједница да обезбиједе грађевинско земљиште, дозволе за грађење, инфраструктурне прикључке, пројектно-техничку документацију и сл. за изградњу вишепородичних стамбених објеката.

 

У поступку припрема за реализацију Пројекта ЦЕБ 3 утврђене су потребе за стамбеним збрињавањем цца 600 породица из алтернативних видова смјештаја кроз изградњу вишепородичних стамбених објеката у складу са Законом о социјалном становању Републике Српске.

 

С обзиром на значајно поскупљење грађевинског материјала и радне снаге процјена је да би за изградњу оволико стамбених јединица било потребно обезбиједити 26.400.000,00 евра.

 

Влада Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Српске у градовима/општинама: Дервента, Бијељина, Источно Ново Сарајево, Требиње, Пале, Гацко, Соколац, Вишеград, Фоча и Невесиње, као и Одлуку о преносу права својине на непокретностима са Владе Републике Српске на Општину Источно Ново Сарајево и Општину Рудо.

 

На данашњој сједници је дата сагласност да се изврши приватизација 18 станова у својини Републике Српске у градовима/општинама: Дервента, Бијељина, Источно Ново Сарајево, Требиње, Пале, Гацко, Соколац, Вишеград, Фоча и Невесиње који се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, а све у складу са Законом о приватизацији државних станова.

 

Такође, дата је сагласност о преносу права својине стамбених јединица на Општину Источно Ново Сарајево и Општину Рудо ради збрињавања стамбено незбринутих категорија становништва у овим oпштинама.

 

Влада је донијела Уредбу о измјенама и допунама уредбе о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћању и одгађању плаћања посебних водних накнада.

 

Влада Српске је на сједници одржаној 23. децембра 2021. године донијела Закључак којим је усвојила Информацију о реализацији Пројекта оптимизације административних процедура и формалности којим је задужила надлежне органе да одмах приступе обавезном усаглашавању административних процедура и формалности са основним принципима Пројекта оптимизације административних процедура и формалности на републичком нивоу.

 

У складу са наведеним Закључком Јавна установа Воде Српске предложила је поједностављење процедура и формалности из своје надлежности, а које се односе на измјену Уредбе о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћању и одгађању плаћања посебних водних накнада у дијелу који се односи на документацију која се доставља уз захтјев за одгађање плаћања обавеза посебних водних накнада.

 

Обвезници посебних водних накнада неће достављати фото-копију рјешења о регистрацији од надлежног органа јер ће наведени документ ЈУ Воде Српске провјеравати у Јединственом информационом систему за регистрацију пословних субјеката и предузетника.

 

Предложеним измјенама и допунама Уредбе предвиђа се могућност да обвезници посебне водне накнаде попуњене ПВН обрасце достављају мјесечно или квартално, а прецизније се дефинише и обавеза достављања образаца уз годишње финансијске извјештаје АПИФ-у.

 

Додатно је поједностављено прекњижавање, које врши надлежни подручни центар Пореске управе, а на основу Извода из евиденције извршених уплата ЈУ Воде Српске.

 

Све измјене и допуне су рађене да се поједностави и оптимизује административна процедура.

 

Влада Српске усвојила је Информацију о активностима на изради Стратегије за борбу против корупције БиХ (2024-2028.), као и Акционог плана за провођење Стратегије за борбу против корупције БиХ (2024-2028.).

 

Сходно томе, у Интерресорну радну групу за израду Стратегије и Акционог плана, именовани су представници Министарства правде Републике Српске и Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

 

Именовани представници су обавезни да поступају у складу са Кодексом понашања именованих представника из Републике Српске у радним тијелима за израду закона, других прописа и пројеката на нивоу БиХ.

 

Такође, Влада Српске прихватила је и Информацију о усвајању документа “Допуна Процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2022 – 2024”, као и пратећег Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2022 – 2024. године.

 

Влада Српске је сагласна са текстом “Допуне Процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2022 – 2024” и пратећег Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2022 – 2024. године.

 

У складу с тим, задужени су републички органи управе и институције Српске који су учествовали у изради докумената да, у сарадњи са Радном групом за извјештавање и имплементацију међународних обавеза из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, прате реализацију Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у БиХ за период 2022 – 2024. године.

 

Радна група за извјештавање и имплементацију међународних обавеза из области спречавања прања новца и финансирања тероризма је дужна да најмање једном годишње извјештава Владу Српске о имплементацији Акционог плана.

 

Влада Српске донијела је Уредбу о условима и поступку додјеле подстицајних средстава инвеститору који у Српској производи аудио-визуелно дјело, којом се уређују услови и начин додјеле подстицајних средстава инвеститору који у Српској производи аудио-визуелно дјело, ради подстицања повећања запослености и привредних активности у вези са аудио-визуелном производњом у Републици, промоције потенцијала Републике у овој дјелатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних дјелатности.

ПРАТИТЕ НАС

Komentara bez...

Остале Вијести